Ansök om proxykonto

Anställda vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och anställda vid enheter med biblioteksavtal med något av dessa sjukhus kan via SLL-proxy logga in till tidskrifter och databaser från en dator eller mobil utanför SLLs nät.
Här kan du ansöka om ett SLL-proxy-konto.

Obs alla uppgifter är obligatoriska

Vänta...


Hit vill jag att ni skickar svaret på ansökan.
Observera att Hotmail ofta lägger våra svar i skräpposten.


Detta blir ditt proxy-användarnamn. (Saknar du HSA-ID? Kontakta biblioteket vid Karolinska Universitetssjukhuset/SÖS/DS.)


(minst 6 tecken, minst en vardera av liten bokstav, stor bokstav och siffra)
Dina inloggningsuppgifter är personliga. Du ansvarar själv för att de inte sprids eller missbrukas på något sätt. Skulle du få vetskap om att dina inloggningsuppgifter missbrukas är du skyldig att omedelbart kontakta biblioteket. Giltighetstiden för dina inloggningsuppgifter är begränsad till två år, därefter får du göra en ny ansökan. Skulle du avsluta din anställning innan tidsbegränsningen uppnåtts är du skyldig att genast meddela biblioteket. Detta på grund av licensreglerna för våra prenumerationer.

Biblioteken i Stockholms läns landsting är mån om din integritet och samlar därför inte in mer personuppgifter än absolut nödvändigt.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Jag förbinder mig att följa ovanstående villkor och godkänner att Biblioteken i Stockholms läns landsting hanterar mina personuppgifter